Informace k zájezdům

VOJENSKO-HISTORICKÉ A ŽELEZNIČNÍ

Zájezdy jsou připravovány v listopadu 2016, proto si cestovní kancelář PRADĚD vyhrazuje právo změny programu. Podrobný program zájezdu obdrží každý zájemce před uzavřením smlouvy o zájezdu. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdů je 32 osob u autobusových zájezdů a 10 osob u leteckých a železničních zájezdů.

 
DOPRAVA
Na autobusové zájezdy bude použit autobus Bova, Setra nebo obdobný typ. V případě menšího počtu zúčastněných je možné využít menší, avšak stejně kvalitní autobus. Autobusy jsou vybaveny klimatizací, nápojovým automatem, videem. U leteckých zájezdu je využita letenka v ekonomické třídě na pravidelném letu.
 
UBYTOVÁNÍ
Při zájezdech do západní Evropy se využívají hotely Ibis Budget nebo podobné s třílůžkovými pokoji se sprchou a WC na pokoji. Za příplatek je však možné objednat ubytování pro dvě nebo i jednu osobu na pokoji. Podrobnosti jsou vždy uvedeny v pokynech k jednotlivým zájezdům.
 
CENY
Ceny všech zájezdů uvedených v sekci vojensko-hhistorické a železniční vždy obsahují dopravu, ubytování, vstupné, průvodce resp. tlumočníka, komplexní cestovní pojištění, zákonné pojištění CK pro případ úpadku. U zájezdů do Ruska (Běloruska) je také v ceně poplatek za vyřízení víz.
 
SLEVY
• účastník deseti a více zájezdů s vojensko-historickou tématikou. ... 600 Kč
• účastník čtyř až devíti zájezdů s vojensko-historickou tématikou ... 300 Kč
Slevu je možné uplatnit na jeden vojensko-historický zájezd v jednom kalendářním roce.
 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Zájezdy uvedené na těchto stránkách pořádá Mgr. Aleš Valnoha - Cestovní kancelář PRADĚD Inter - IČ: 18081819. Na tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné smluvní podmnky, které najdete v sekci informace > dokumenty.
 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdů je zahrnuto cestovní pojištění UNION typ 721 (balík pojištění A nebo B), včetně storna zájezdu. Rozsahy pojistných plnění obou pojištění najdete v tabulkách, které najdete na v sekci informace > dokumenty.
 
VÍZA
K návštěvě zemí, které jsou v nabídce v roce 2017 nejsou (kromě Ruska a Běloruska) požadována víza. Je třeba mít platný cestovní pas či občanský průkaz nového typu. Vízum do Ruska a Běloruska vyřídí hromadně naše CK. K návštěvě USA je potřeba registrace ESTA, která se dá vyřídit pouze elektronicky přes internet a lze zaplatit pouze platební kartou (poplatek v době uzávěrky katalogu činil 14 USD). Tato registrace je platná 2 roky. V případě potřeby je naše kancelář schopna s vyřízením registrace ESTA pomoci. Na americkém konzulátě v Praze je možné si vyřídit i vízum, které platí 10 roků. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Základní informace naleznete na stránkách MZV ČR (www.mzv.cz).