— REZERVACE ZÁJEZDU —

KODAŇ - vojenská a civilní

Vyberte počet účastníků zájezdu.

Počet osob zvolte i s objednavatelem zájezdu, např.: 1 objednavatel (zákazník) + 1 spolucestující osoba = 2 osoby na smlouvě o zájezdu. V případě více účastníků jak šest je nutné rezervaci vyplnit vícekrát.