03. Německo - ILA 2016

Přihlásit
(informace k zájezdům)
Cena: -
Termín: 31.05. - 05.06.2016
Ubytování: 5 nocí
Doprava: autobusem
Strava: vlastní

Německo

 

Nejdříve ve Smržovce navštívíme muzeum obrněné techniky, poté v Německu v Drážďanech prohlídka vojenského a dopravního muzea, dále bunkrů velitelského stanoviště 3. říše v Zossenu / Wünsdorfu, leteckého muzea Luftwaffe v Gatowě, technického v Berlíně, podzemního velitelství armády NDR, berlínské druhoválečné protiletadlové věže, unikátního zdymadla Niederfinow, muzea v Karlshorstu, kde byla podepsána kapitulace…

Při cestě zpět zastávka na pevnosti Königstein, kde kromě vlastní pevnosti je k vidění i vojenská expozice.

V sobotu 4. června celodenní účast na letecké výstavě ILA 2016.

Po skončení „odborného“ programu podvečerní a večerní prohlídka civilních památek v Drážďanech  a v Berlíně.

 


 

Program:

1.den: průjezd ČR po trase Šumperk – Olomouc – Svitavy – Pardubice – Praha. Nástupní místa: Zábřeh, Olomouc, Svitavy, Pardubice, Praha. Smržovka – prohlídka soukromého muzea obrněné techniky, přejezd do Drážďan – prohlídka vojenského muzea, individuální prohlídka centra města.

2.den:prohlídka dopravního muzea v Drážďanech, pak odjezd do Berlína, po cestě prohlídka muzea a bunkrů Maybach (bývalé velitelské stanoviště pozemního vojska wehrmachtu a pak Sovětské armády) ve Wünsdorfu.

3.den: návštěva leteckého muzea Luftwaffe v Gatowě (mimo jiné „Bf 109“, Me 163, Eurofighter…) a prohlídka technického muzea v Berlíně (více jak 40 letadel, mj. Ju 87 a 88, Me 109, He 162, automobilní a železniční expozice…), pak dle času prohlídka centra Berlína.

4.den: prohlídka podzemního protiatomového krytu velitelství armády NDR, dále unikátní technické památky - zdymadla ve Niederfinow a leteckého muzea u Finowfurtu. Zastávka na sovětském památníku v Treptowě, prohlídka německo-sovětského muzea Karlshorst (místo podepsání německé kapitulace v roce 1945) a další prohlídka města.

5.den:celodenní návštěva na letecké výstavě ILA 2016.

6.den:prohlídka druhoválečné protiletadlové věže v Berlíně, poté odjezd z Berlína přes Drážďany na pevnost Königstein, prohlídka této impozantní stavby i s vojenskou expozicí a poté odjezd do ČR.

 


 

Ubytování: 5x v hotelech v Německu ve dvoulůžkových pokojích.

Strava: vlastní.

Cena: -

V ceně: přeprava autobusem, ubytování, vstupné, průvodce resp. tlumočníka, komplexní pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK pro případ krachu u pojišťovny Union.

Upozornění: Program je rámcový, pořadí navštívených muzeí, památek, akcí apod. se může změnit. Program může být doplněn v případě časových možností o návštěvy dalších vojenských zajímavostí.