Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30/A60/A90 ZÁKLADNÍ