Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění B