FORMULÁŘ INFORMACE K ZÁJEZDŮM

Dle směrnice (EU) 2015/2302 musí každý zákazník tento formulář obdržet před podepsáním smlouvy o zájezdu. Proto Vám jej předložíme nebo zašleme společně se smlouvou.