VELIKOST SKUPINY

Dle našich zkušeností však můžeme velikost skupiny odhadnout. Můžeme ji rozdělit na malou (do 10 osob), střední (10 až 35 osob) a velkou (35 a více). 

MALÁ - do cca 10 osob. I když je o zájezd menší zájem, tak se jej snažíme přesto realizovat. Dopravu většinou zajistíme půjčeným mikrobusem pro 9 osob. Řidič je zároveň i vaším průvodcem na zájezdu. Výhodou menší skupinky lidí je větší operativnost (např. doplnění programu o další zajímavosti, větší rychlost přesunu atd.). Nevýhodou je pak absence mikrofonu pro průvodce, občerstvení, televizoru s DVD přehrávačem, které zpestřují delší přesuny.

STŘEDNÍ - cca 10 až 30 osob. V případě střední velikosti skupiny je doprava realizována většinou minibusem pro 15 až 30 osob. Vybavení minibusu je skoro stejné jako u velkého zájezdového autobusu. Je vybaven mikrofonem, takže cesta může být doprovázena výkladem odborného průvodce a televizorem s DVD přehrávačem (např. filmy s vojensko-historickou tématikou...).

VELKÁ - cca 30 osob a více. Dopravu realizujeme velkým zájezdovým autobusem pro cca 50 osob. Autobusy jsou většinou vybaveny nápojovým automatem, nabídkou alko a nealko nápoji, televizory s DVD přehrávačem a nouzovým WC. Cesta je tak pro účastníky zájezdu příjemnější. Výhodou je pak mikrofon pro odborný výklad průvodce a možnost domluvení skupinové prohlídky s místním průvodcem. Nevýhodou je vzhledem k větší velikosti a nižší povolené rychlosti autobusu menší operativnost.