SLEVY

Snažíme se udělat pro vás cenu tak, aby byla férová pro obě strany. Ceny zájezdů se nesnažíme uměle navyšovat, proto také nemůžeme nabídnout slevy. Jedinou výjimku tvoří sleva za věrnost. Slevu je možno uplatnit pouze na jeden vojensko-historický zájezd v kalendářním roce !!!

SLEVA ZA VĚRNOST NA VOJENSKO-HISTORICKÉ ZÁJEZDY

600 Kč ... účastník deseti a více zájezdů s vojensko-historickou tématikou.
300 Kč ... účastník čtyř až devíti zájezdů s vojensko-historickou tématikou.