— STUDIJNÍ SBÍRKA OBRANNÉ TECHNIKY —

Text a fotogalerii připravujeme.

Místo: Koblenz, Německo.

Oficiální a další názvy: Muzeum výzkumného a zkušebního ústavu Bundeswehru, Studijní sbírka obranné techniky Koblenz, Wehrtechnischen Studiensammlung Koblenz e.V.