— REZERVACE —

ADVENTNÍ VÍDEŇ

Vyberte počet účastníků.

Počet osob zvolte i s objednavatelem, např.: 1 objednavatel (zákazník) + 1 spolucestující osoba = 2 osoby na objednávce. V případě více účastníků jak šest je nutné rezervaci vyplnit vícekrát.