Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30/60/90 PANDEMIC