CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Náše zájezdy (pokud není uvedeno jinak) obsahují základní cestovní pojištění A30 (A90 u zájezdu do USA) - riziková skupina TURISTA od společnosti UNION poisťovňa a.s. V případě, že máte zájem, tak si lze zvolit příplatkové pojištění navíc (např. A30/60/90 PANDEMIC, rizikovou skupinu - SPORT...). Připojištění PANDEMIC lze sjednat pouze pro osoby do 69 let včetně. Cenu a možnosti vám sdělíme na vyžádání.