BĚŽNÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁJEZDŮM


INFORMACE K DOPRAVĚ


INFORMACE


DALŠÍ INFORMACE

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

Naše CK má u pojišťovny Union sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění. Na základě toho vzniká zákazníkovi, s nímž naše CK uzavřela Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události.

PODROBNÝ PROGRAM / POKYNY NA CESTU

Podrobný program zájezdů bude zaslán společně se smlouvou o zájezdu. Pokyny k nástupu na zájezd jsou zasílány nejpozději 7 dní před termínem zájezdu.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ

Proto, aby mohl být zájezd realizován, tak je nutné, aby na zájezdu byl nahlášen určitý minimální počet účastníku. Ten je stanoven na 32 osob u autobusových zájezdů a 8 osob u leteckých zájezdů, pokud není v podrobném programu uvedeno jinak.

CESTOVNÍ DOKUMENTY

K návštěvě zemí, které jsou v nabídce je zapotřebí mít platný cestovní doklad - cestovní pas (Rusko, USA...) nebo občanský průkaz. Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Základní informace naleznete na stránkách MZV ČR (https://www.mzv.cz/).

VÍZA (Rusko)

Pro návštěvu Ruské federace a Běloruska je zapotřebí cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po opuštění země a pro udělení víza musí být v pase alespoň jedna volná strana. Víza do Ruska vyřizuje hromadně naše CK a zákazník proto musí poskytnout potřebnou součinnost, což především znamená včasné předání vyplněných a podepsaných formulářů, fotografií a cestovních dokladů. Zákazník musí počítat s tím, že nebude mít před zájezdem dostupný cestovní pas cca 1 měsíc. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé neudělením víza. Cizí statní příslušníci si víza zajišťují individuálně (dle domluvy).

ESTA (USA)

S platností od roku 2008 byla pro občany ČR zrušena víza, nutná pro turistickou návštěvu USA. Pro návštěvu USA je však nutné si vyřídit registraci ESTA. Všichni zájemci obdrží podrobné instrukce jak postupovat při vyřizování registrace. K vyřízení je nutný biometrický pas. Ten má silnou plastovou část s údaji držitele. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé neudělením registrace či zamezením vstupu do USA.